Logo en huisstijl voor Diagnost-iQ

Diagnost-iQ is een laboratorium waar klinisch, chemisch, microbiologisch en pathologisch onderzoek ter ondersteuning van het diagnostiek – en behandeltraject plaats vindt.

Deze opdracht volgde op de voor Comicro ontwikkelde huisstijl. Diagnost-iQ en Comicro zijn twee samenwerkende laboratoria die gevestigd zijn in het Westfriesgasthuis in Hoorn. De vraag was twee logo’s die enige gelijkenis zouden hebben maar die wel van elkaar zouden verschillen.

Diagnost-iQ
Comicro