Website, leaflets en krantenpagina

Eind 2017 kreeg ik het verzoek van Sjaak Kruis, of ik mee wilde werken aan een project de Stadmakerspagina. De Stadmakerspagina is een pagina de tweewekelijks in de Flevopost verschijnt met daarop korte artikelen die bestemd zijn voor oudeen. Het is altijd een heel gevarieerde pagina.

Na een tijd werd de noodzaak van een website voelbaar. Op de website kunnen de artikelen onverkort geplaatst worden en kan er doorgelijkt worden naar websites en activiteiten.

Steeds meer organisaties wetend e weg naar het Stadmakers-Senioren platform te vinden.

www.stadmakers-senioren.nl

 

Stadmakers-Senioren-Hand-out
Stadnakers-Senioren-pagina