Een serie van “meepraatsessies” over water, onder leiding van het Waterschap Zuiderzeeland wordt ondersteunt met een serie posters. De drie sessie vinden plaats in Almere op 3 juli – Hoe hoog komt bij u het water?, in op 5 juli in Emmeloord – wordt rijst de nieuwe teelt in de polder? en in Lelystad op 10 juli – Schoon water tegen (w)elke prijs?

De ontwerperij deed de creatieve invulling van woord en beeld.

Meer informatie over de avonden,
https://www.zuiderzeeland.nl/over_ons/meepraten-meedenken/thema-avonden/

De geplande avond in Emmeloord is verschoven, nieuwe datum nog niet bekend.